Havrebrännare

HAVREVÄRME NÄR DEN ÄR SOM BÄST

Utveckling sker av en robust och driftsäker havrebrännare.

Vid tester har följande värden uppnåtts: Co= 185, O²=6,1, Co²=14,4, Verkningsgrad= 91,6%

Kontakta oss för mer information.