Testdokument

Utdrag ur testkörningsdokument (Pelletsbrännaren infraheat 2000)

Äfab har i samråd med tillverkaren testat brännarens prestanda när det gäller tillgänglighet, verkningsgrad och miljöprestanda. Vi har använt en testmetod som tagits fram i samband med andra projekt inom programmet Småskalig förbränning. Metoden kan ses som förenklad variant av Sp:s metod för P-märkning av pelletsbrännare. Vi har vid tester registrerat CO, CO2 THC och temperatur samt effekt och energiproduktion. Med ledning av resultaten har sedan brännarens driftsprestanda beräknats med avseende på miljöresultat, effekt och verkningsgrad.

Testerna är utförda i vårt labb i Lidköping under perioden 2000-09-27 till 2000-12-28 och har i huvudsak utförts av Benny Windestål och Bengt-Erik Löfgren. De förbränningstekniska resultaten redovisas i detalj som driftprotokoll i bilagor. Denna rapport kan även laddas ned som pdf-fil från vår hemsida www.afabinfo.com

Resultaten klarar med god marginal BBR:s krav på miljöprestanda för installation inom tätbebyggda områden. Observera att miljökravet klaras även i dellasteldning med återkommande start och stopp, vilket är betydligt hårdare krav än enbart ett prov vid full effekt. Brännaren ger vid full effekt över 4 timmar en medeleffekt på 12,5 kW, med en maxeffekt av 14,5 kW. Denna effekt är tillräcklig för de flesta villors hela effektbehov.

Produkten ger idag stabila förbränningsprestanda i nivå med andra moderna pelletsbrännare. Att brännaren drivs med 12 volt skall uppfattas som en styrka vid exempelvis strömavbrott.
Med InfraHeat brännaren fortsätter driften automatiskt vid strömavbrott och fortgår så länge det finns ström i batteriet. En annan fördel med produkten är utan tvekan anslutningsrörets diameter.

Ett anslutningsrör med en diameter på 90 mm innebär att brännaren lätt kan konverteras till de flesta pannornas oljebrännaruttag utan några ombyggnationer eller anpassningar. Förbränningen är sidomatad och framåt/uppåtbrinnande vilket i kombination med brännarens maxeffekt (c:a 14 kW ) ger stor flexibilitet när det gäller installationen. Bl.a är flamman tämligen okänslig för pannans eldstadsutrymme och brännaren kan med fördel installeras även på små olje-eller kombinationspannor.
En annan fördel är att rosterdetaljer och andra delar som utsätts för slitage är lätt åtkomliga och utbytbara.

Slutkommentar: InfraHeat pelletsbrännare klarar idag BBR:s krav på miljöprestanda och ger användaren en god driftekonomi.
P-märkning av pelletsbrännare är idag en etablerad certificering som efterfrågas av såväl kommunala myndigheter som av marknaden. Utifrån våra erfarenheter vill vi därför rekommendera tillverkaren att han går vidare med produkten till en certificering med P-märkning hos SP (Statens Provningsanstalt).

Utifrån de prestanda produkten visar i våra tester bör man ha goda möjligheter att utan alltför stora justeringar kunna klara en p-märkning. Äfab i januari 2001-02-04 Bengt-Erik löfgren Tillägg: Utan större justeringar p-märktes Infraheat 2000 på SP hösten 2001

- Bengt-Göran Josefsson

pmark