Vanliga frågor

FRÅGOR SOM STÄLLS pelletsbrännaren INFRAHEAT 2000

Räcker verkligen effekten på brännaren?
Tar brännaren stor plats?
Men om jag vill ha större silo och längre transportörer?
Hur tänds pelletsbrännaren?
Varför har ni inte automattändning?
Måste man aska ur och göra rent?
Men allt som har med automatik att göra, är inte det krångligt?
Är det dyrt att installera en anläggning?
Var får jag tag i pellets?
Varför ska jag välja just er pelletsbrännare, det finns ju många aktörer på marknaden?