Kvalitet/ Miljö

I samarbete med Statens Energi-myndighet har omfattandetester gjorts hos Företaget ÄFAB i Lidköping.
Resultatet av dessa tester, vilket motsvaras av en förenklad variant av dom tester som Statens Provningsanstalt gör för miljögodkännande och den s.k. P-märkningen, (som är en frivillig överenskommelse mellan pelletsbrännar-tillverkare och Statens Provningsanstalt) visar att INFRAHEAT 2000, helt uppfyller kravet för miljögodkännande och P-märkning och är nu därför P-märkt

INFRAHEAT 2000 P-märkt och miljöcertifierad

Under hösten 2001 genomgick INFRAHEAT 2000 Statens Provningsanstalt tester för miljögodkännande och utan några större justeringar godkändes pelletsbrännaren och blev där med p-märkt.

(se SP)

Läs ett utdrag ur [testkörningsdokumentet]

pmark